Back to School – opiskelijajärjestö tavaramerkkitrollaamassa

Back to School - kirjoja

Helsingin Sanomat kertoi pari viikkoa sitten, että ”Opiskelijatapahtumien järjestäjät voivat joutua pulittamaan 300 euroa, jos ne erehtyvät käyttämään tapahtumansa nimessä ilmaisua Back to School. Syynä on se, että Itä-Suomen yliopiston ainejärjestö Praxis ry on rekisteröinyt ilmaisun tavaramerkikseen. Praxis ry on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja filosofian opiskelijoiden ainejärjestö. Ainejärjestön varapuheenjohtaja [nimi poistettu] kertoo, että tavaramerkki on rekisteröity syksyisin järjestettävää Back to School -nimistä lukuvuodenaloitusjuhlaa varten.”

Varapuheenjohtajan mukaan tavaramerkin rekisteröinti on ollut yhdistyksen tapa varmistaa, ettei kukaan käytä samaa nimeä opiskelijatapahtumalleen. Hän kertoo myös, että jos muut opiskelijatapahtumat haluavat käyttää nimeä, he joutuvat maksamaan Praxis ry:lle 300 euron korvauksen. Varapuheenjohtajan mukaan tavaramerkki ei kuitenkaan ole ainejärjestölle tapa kerätä varoja.

Helsingin Sanomat oli haastatellut juttuunsa myös PRH:n johtavaa neuvontalakimiestä Tuulimarja Myllymäkeä, joka oli todennut, että yleiskielen sanat ovat tavaramerkkeinä tavallisia. Oleellista on, ettei tavaramerkki pelkästään kuvaile sitä koskevan palvelun lajia, laatua, alkuperää tai määrää, vaan se on erottamiskykyinen. Kuten Myllymäki jutussa kertoo, Apple on oikein hyvä tavaramerkki tietokoneelle, mutta omenanviljelijä ei koskaan voisi saada tavaramerkkiä Apple, koska se estäisi muita kuvailemasta tuotteitaan. Näin asia onkin, tavaramerkki ei saa olla kuvaileva.

Useat ovat kyselleet, onko opiskelijajärjestön toiminta laillista, vai onko kyseessä tavaramerkkitrollaus. Tavaramerkkitrollaus ei ole tarkkaan määritelty termi, mutta sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi korvausvaatimuskirjeiden lähettelyä enemmän tai vähemmän hatarin perustein (vrt. esimerkiksi termi tekijänoikeustrollaus, jolla jotkut tarkoittavat tekijänoikeuskirjeiden lähettelyä). (Kappale lisätty 6.9.2022 13.22)

Mutta miten Back to School -tavaramerkki selviää tästä testistä? Katsotaanpa.

Back to School -tavaramerkin ruumiinavaus

Tavaramerkkejä säätelee Suomessa tavaramerkkilaki. Tavaramerkkilain 2 §:n mukaan tavaramerkillä tarkoitetaan ”elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnuksena käytettävää merkkiä, johon on saatu yksinoikeus tämän lain säännösten mukaisesti”.

Tavaramerkkilain 5 §:n mukaan ”Elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena – – merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki”.

Tavaramerkkilain 6 §:n mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä.

Ok, nämä ovat tavaramerkkioikeuden perusteita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että muilla kuin Praxisilla ei ole oikeutta käyttää elinkeinotoiminnassa Back to School -ilmausta bileiden tunnuksena, koska Praxis on rekisteröinyt ko. tavaramerkin bileille.

Sanon ”bileille”, sillä tavaramerkit rekisteröidään luokkiin. Tavaramerkkilain 5 §:n ilmaisu ”Samat tavarat ja palvelut” viittaa nimenomaan tähän seikkaan. Sama tavaramerkki eri luokassa ei loukkaa alkuperäistä tavaramerkkiä. Esimerkiksi ”Karhu” on tavaramerkki sekä oluelle että urheiluvaatteille, eikä kumpikaan rekisteröinti loukkaa toista rekisteröintiä, koska ne ovat eri luokassa.

Koska Praxiksen rekisteröinti koskee ajanvietepalveluita eli bileitä, muut eivät saa käyttää Back to Schoolia bileiden tunnuksena. Jos joku kuitenkin niin tekee, Praxiksella on oikeus kieltää se. Tietysti heillä on myös oikeus pyytää käytöstä maksu ja niin he ovat tehneetkin. Tässä ei ole mitään erikoista, juuri näin tavaramerkkejä tyypillisesti käytetään.

Mutta kaivaudutaanpa syvemmälle tavaramerkkien maailmaan.

Back to School -tavaramerkki ja elinkeinotoiminta

Tavaramerkki antaa suojaa vain elinkeinotoimintakäyttöä vastaan. Jos joku käyttää tavaramerkkiä muussa toiminnassa, edes tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää merkin käyttöä. Esimerkiksi lapset voivat leikeissään kutsua mitä tahansa tietokonetta ”Apple-tietokoneeksi” eikä Applella ole oikeutta puuttua asiaan.

Mutta mitä elinkeinolla sitten tarkoitetaan? Normaalisti elinkeino-sana viittaisi siihen, että joku tienaisi toiminnalla elantonsa. Lakitekstissä yleiskielen sana voi kuitenkin tarkoittaa jotain tavallisesta poikkeavaa. Näin myös tässä tapauksessa.

Tavaramerkkilaki uudistettiin 3 vuotta sitten. Uudistusta koskeva hallituksen esitys HE 201/2018 vp viittaa EU:n tavaramerkkidirektiiviin ja toteaa, että ”Merkkiä on katsottu käytetyn elinkeinotoiminnassa mm. silloin, kun merkkiä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä liiketoiminnassa eikä sitä siis käytetä täysin yksityisesti. Tällä ei kuitenkaan välttämättä viitata voiton tavoitteluun.”

Nähdäkseni liiketoiminta viittaa jonkinlaiseen taloudelliseen toimintaan, mutta sen ei tarvitse nimenomaisesti olla elinkeino itsessään. Esimerkiksi minun elinkeinoni on toimia IT-yrityksen juristina. Jos kuitenkin vapaa-ajallani tienaisin satasen silloin tällöin vaikkapa toimimalla tuttujeni personal trainerina, se ei olisi minulle elinkeino. En silti saisi käyttää vaikkapa ”Bull’s All Out” -nimeä kuvitteellisille valmennuksilleni, koska se on Jutta Larmista (ex-Gustafsberg) ja Juha ”Bull” Mentulasta tunnetun Xemax Oy:n eli FitFarmin tavaramerkki.

Mutta entä opiskelijabileet, ovatko ne elinkeinotoimintaa vai eivät? Opiskelijajärjestöt ovat tyypillisesti voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä ja niiden juhlatkin saatetaan järjestää plusmiinusnolla-periaatteella. Toisaalta opiskelijajärjestöt ovat tyypillisesti myös vakiintuneita taloudellisia toimijoita, joilla saattaa olla satoja, jopa tuhansia jäseniä. Ja vaikka ne eivät tavoittelisikaan voittoa, ne voivat saada ”taloudellista hyötyä” esimerkiksi tulemalla kuuluisiksi hyvistä bileistä, minkä avulla ne saavat enemmän jäseniä, mikä taas vahvistaa niiden taloudellista asemaa.

Oma veikkaukseni on, että opiskelijajärjestöjen bileet ovat kuin ovatkin tavaramerkkilain mukaista elinkeinotoimintaa. Lähtökohtaisesti se tarkoittaisi sitä, että jos Praxis ry:llä on Back to School -tavaramerkki ajanvietepalveluille (kuten juhlille), muilla opiskelijajärjestöillä ei ole oikeutta käyttää tuota merkkiä bileidensä tunnuksena. Rehellisyyden nimissä minun täytyy myöntää, etten ole varma, ovatko opiskelijajärjestöjen bileet elinkeinotoimintaa tavaramerkkilain tarkoittamassa merkityksessä. Lähden kuitenkin siitä oletuksesta, että ne ovat. Kuten kuitenkin tulemme huomaamaan, tässä tapauksessa sillä ei ole ratkaisevaa merkitystä.

Back to School -ilmaus muiden käytössä

Otetaan tähän kohtaan oikeudellinen syllogismi:

  1. Pääpremissi: Kukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saa käyttää tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa.
  2. Alipremissi 1: Praxis ry on rekisteröinyt bileille tavaramerkin Back to School.
  3. Alipremissi 2: Opiskelijajärjestöjen bileet ovat (oletettavasti) elinkeinotoimintaa.
  4. Johtopäätös: Muut opiskelijajärjestöt kuin Praxis eivät saa käyttää Back to School -ilmausta bileidensä tunnuksena.

Kuulostaa järkevältä. Mutta hetkinen, tavaramerkkihän ei saanut olla kuvaileva. Jos Back to School -bileet järjestetään nimenomaan kouluun palaamisen aikoihin, siis back to schoolin aikoihin, niin muuttuuko tilanne?

Tavaramerkkilain 8 § sanoo:

”Yksinoikeus tavaramerkkiin ei estä toista käyttämässä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan mukaisesti – – merkkiä, joka kuvailee – – palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta”.

Palveluiden suoritusajankohtaa? Jos kyse on kouluunpaluun aikoihin järjestettävistä bileistä, niin kyllä ”back to school” aika tehokkaasti kuvailee sitä, milloin bileet järjestetään. Juristikielellä siis palvelun suoritusajankohtaa.

Kuulostaa kovasti siltä, että muilla opiskelijajärjestöillä on kuin onkin oikeus käyttää Back to Schoolia bileidensä tunnuksena, jos ne järjestetään kouluunpaluun aikoihin.

Onko Back to School pätevä tavaramerkki ylipäänsä?

Voidaan esittää kysymys, onko BTS (ei se bändi) pätevä tavaramerkki ylipäänsä. Kuten PRH:n Myllymäkikin kertoi, tavaramerkki ei saa kuvailla tuotetta – Apple on hyvä tavaramerkki tietokoneille, mutta ei omenoille – mutta Back to School vaikuttaa vahvasti kuvailevan palveluiden suoritusajankohtaa.

Tavaramerkkilain 11 §:n mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan palvelut toisen palveluista. Erottamiskykyisenä ei kuitenkaan pidetä merkkiä, joka ”- – voi kuvailla – – palvelujen suoritusajankohtaa”. Tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 3-kohdan mukaan tällaista tavaramerkkiä ei rekisteröidä.

Tämän perusteella tavaramerkkiä ei olisi pitänyt rekisteröidä ylipäänsä. Miksi se sitten on rekisteröity? Eikö PRH tutki tavaramerkkejä etukäteen?

Tutkii kyllä, mutta tutkiminen ei kohdistu kaikkiin mahdollisiin ongelmiin merkissä. PRH nimittäin tutkii tavaramerkkejä yleisellä tasolla ja todennäköisesti se ei ole ajatellutkaan, että Back to School -tavaramerkkiä käytettäisiin vain kouluunpaluun aikoihin järjestettäville bileille.

Rekisteröinnin julkaisupäivästä alkaa kahden kuukauden väiteaika, jonka aikana kuka tahansa voi tehdä väitteen rekisteröityä merkkiä vastaan. No, voin kertoa että julkaistuja tavaramerkkejä seuraavat lähinnä tavaramerkkijuristit ja silloinkin tyypillisesti kohtuullista korvausta vastaan. Olen aika varma, että yksikään opiskelijajärjestö ei sellaisia seuraa, paitsi ehkä jotkut oikkaripervot. Todennäköisesti tavaramerkki onkin saatu tavaramerkkirekisteriin ilman suurempia ongelmia. Turvassa tuo tavaramerkki ei kuitenkaan ole.

Tavaramerkkilain ehdottomat mitätöintiperusteet

Aiemmassa kappaleessa viittasin tavaramerkkilain 12 §:ään. Kyseisen pykälän nimi on ”ehdottomat hylkäys- ja mitätöintiperusteet”. Jos tavaramerkki ei täytä tuon pykälän ehtoja, sitä ei lain mukaan rekisteröidä. Back to School on kuitenkin rekisteröity, joten mitä sitten?

No sitä sitten, että kyseinen pykälä huomioi myös sen mahdollisuuden, että joku saa rekisteröityä sen vastaisen tavaramerkin:

”Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos – –

3) merkki ei ole 11 §:n – – 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen.”

Mitä 11 §:n 2 momentti sitten sanoo? Se on juuri se kohta, jonka mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka ”voi kuvailla palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta”.

On toisen oikeudellisen syllogismin aika:

  1. Pääpremissi: Jos tavaramerkki kuvailee sitä koskevien palvelujen suoritusajankohtaa, sitä rasittaa ehdoton mitätöintiperuste.
  2. Alipremissi: Back to School -tavaramerkki kuvailee kouluunpaluun aikaan tapahtuvien bilepalveluiden suoritusajankohtaa.
  3. Johtopäätös: Back to School -tavaramerkkiä rasittaa ehdoton mitätöintiperuste.

Tilanne alkaa vaikuttaa Praxiksen tavaramerkin kannalta aika huonolta.

Miten Back to School -tavaramerkki voi vielä olla olemassa?

Tässä kohtaa fiksumpi kysyy, miten on mahdollista, että Back to School -tavaramerkki on vielä tavaramerkkirekisterissä.

Vastaus on: helposti, sillä ehdottomista mitätöintiperusteista huolimatta Patentti- ja rekisterihallitus ei itsenäisesti mitätöi yhtään tavaramerkkiä, vaan tavaramerkin mitätöintiä tulee erikseen hakea, eikä se ole ilmaista. Kirjoitushetkellä kurantin PRH:n hinnaston mukaan mitätöintihakemus maksaa 400 euroa netissä tai 450 euroa paperilomakkeella. Kaikkiin mitätöintihakemuksiin liittyy tietysti myös riski siitä, että hakemus ei menesty.

Minun nähdäkseni mitätöintiperuste on kuitenkin olemassa, yllä olen perustellut miksi.

400 euroa on enemmän kuin Praxiksen pyytämä 300 euroa. Mikään ei tietenkään estä useamman järjestön liittoutumista rekisteröinnin mitätöimiseksi. Toisaalta vaikka merkkiä ei mitätöisikään, olisi muilla opiskelijajärjestöillä nähdäkseni silti oikeus käyttää Back to School -ilmasua bileidensä tunnuksena, kunhan ne järjestetään nimenomaan kouluun palaamisen aikoihin.

Eli onko kyseessä tavaramerkkitrollaus? Ehkä on, ehkä ei. Todennäköisesti opiskelijajärjestö uskoo sen tavaramerkin olevan vakaalla pohjalla. Kuten olen osoittanut, näin ei välttämättä ole. (Kappale lisätty 6.9.2022 13.22)

”Jätän tämän vain tähän”, kuten netissä sanotaan.

Huomautus ja kiitokset

  1. Olen alun copypastesta poistanut Praxiksen varapuheenjohtajan nimen. Hän ei ole syypää siihen että tavaramerkki on rekisteröity, enkä halua tästä hänelle mitään negatiivisia seuraamuksia.
  2. Kiitoksia Eero Taipaleelle lähteiden etsinnästä ja asian ympärillä käydyistä antoisista keskusteluista!
  3. Ei muuta kuin hyviä Back to School -bileitä itse kullekin!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.