Kun kyttä onkin oikeasti natsi

Viime päivät on kohistu poliisien suljetun/salaisen Facebook-ryhmän rasistisista kommenteista. Luolassa eläneille kerrottakoon, että poliiseilla oli Facebookissa ryhmä, joka käsitti 2000 – 3000 poliisia. Kun Suomessa on noin 7000 – 8000 poliisia, FB-ryhmä kattoi 25 % – 40 % koko Suomen poliiseista. Osuus ei siis ollut merkityksetön.

Tapauksen ytimessä on poliisihallintolaissa asetettu poliisin yleinen käyttäytymisvelvoite (Laki poliisin hallinnosta (110/1992) 15 f §):

”Poliisimiehen on virassa ja yksityiselämässään käyttäydyttävä siten, ettei hänen käyttäytymisensä ole omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Arvioitaessa poliisimiehen käyttäytymistä otetaan huomioon myös hänen asemansa ja tehtävänsä poliisihallinnossa.”

Ei ole salaisuus, että poliisiin hakeutuu ihmisiä, jotka arvostavat turvallisuutta sekä ”kuria ja järjestystä”, siis konservatiiveja. Eikä se ole väärin! Yhteiskunnassa tarvitaan myös konservatiiveja. Toisaalta konservatiivisuuden ilmenemistavat ihmisissä vaihtelevat. Yhdelle konservatiivisuus on perinteisiä käytöstapoja, toiselle sukupuolirooleja, kolmannelle ”maahanmuuttokriittisyyttä”. Kuulemma 20 % poliiseista äänestää perussuomalaisia. Täysin mahdollista. Vaikka perussuomalaisten äänestäminen ei tee kenestäkään rasistia, en ihmettelisi, vaikka noissa persupoliiseissa olisi myös rasisteja.

Käsittääkseni ei ole tiedossa, kuinka moni poliisien FB-ryhmän jäsen lopulta lähetti ryhmään rasistisia kommentteja. Joidenkin lähteiden mukaan rasismi rehotti valtoimenaan, toisten tietojen mukaan rasistisia kommentteja olisi lähettänyt n. 10 – 20 vakionimeä. Ymmärtääkseni se on kuitenkin faktaa, ettei näihin rasistisiin kommentteihin joitain yksittäistapauksia lukuunottamatta juurikaan puututtu. Tätä näkökulmaa käsittelee mm. Maria Petterssonin blogaus ”Missä olet, ei-rasistinen poliisi?”.

Puuttumisessa tai puuttumattomuudessa näyttää piilevän jonkinlainen ryhmien välinen näkökulmaero.

Jotkin yhteiskunnalliset (pääasiassa vihervasemmistolaiset) ryhmämme lähtevät siitä, että jos rasismiin ei puutu aina, kaikkialla ja joka kerta, on itsekin rasisti tai ainakin hiljaisesti hyväksyy sen. Tämä näkemys ei ole perusteeton. Itse kuitenkin uskon, että suuri osa ihmisistä – kutsuttakoon heitä vaikkapa tolkun ihmisiksi – ajattelee juuri päinvastoin. He eivät hyväksy rasismia, vaan tuomitsevat sen. Tuomitseminen tapahtuu kuitenkin hiljaisesti, sillä nämä tolkun ihmiset ajattelevat, että rasismiin puuttuminen ei vain ole heidän tehtävänsä, että reagoiminen olisi ylireagointia, tai ihan vain siksi, että he pelkäävät puuttua siihen. Uskoakseni suurin syy on kuitenkin se, että nämä tolkun ihmiset ajattelevat, ettei mahdollisella puuttumisella olisi mitään vaikutusta. En itsekään aina jaksa puuttua Facebookin kiintiönatsikaverini sanomisiin, koska tiedän, että sanat kaikuvat kuuroille korville. Miksi tuhlata aikaansa?

Isossa skaalassa vihervasemmistolaiset saattavat kuitenkin olla tässä asiassa oikeassa. Vihapuhe on alkanut Suomessa rehottaa, koska siihen ei ole puututtu. Itse koen, että pääsyyllisinä tähän ovat passiiviset viranomaiset (ks. esim. kirjoitukseni Sananvapaus ja vihapuhe, osa 2/2), eivät niinkään passiiviset rivikansalaiset.

Todettakoon myös, ettei rasismi varmasti ole ainoa asia, joka vaikuttaa poliisin (koettuun) tasapuolisuuteen. Suhtautuuko ateistipoliisi eri tavalla uskonnollisesti motivoituun väkivaltaan tai uskonnollisten ryhmien hyväksikäyttötapauksiin? Entä harras, kristitty poliisi? Antaako kokoomuslainen poliisi helpommin lakkoilijoille pamppua? Tutkiiko vasemmistolainen poliisi toimitusjohtajien talousrikoksia tehokkaammin? Onko feministipoliisi innokkaampi pidättämään seksuaalirikoksista epäiltyjä? Ja niin edelleen. Tästä huolimatta uskon, että useimmat poliisit pystyvät sulkemaan omat, henkilökohtaiset näkemyksensä työn ulkopuolelle ja toimimaan tasapuolisesti tai vähintään pyrkimään siihen.

Mikään tässä ei kuitenkaan tarkoita, että poliisissa esiintyneet rasistiset asenteet olisivat hyväksyttäviä.

Yhteiskunta- ja oikeustieteissä tunnetaan käsite ”yhteiskunnan väkivaltamonopoli”. Yhteiskunnallisesti on katsottu järkeväksi ulkoistaa kodinturva sekä omaisuuden, läheisten ym. puolustaminen tietylle, rajatulle joukolle. Suomessa tätä tehtävää hoitaa pääasiallisesti poliisi.

Kun tietylle joukolle on annettu oikeus laillisesti pahoinpidellä ihmisiä, ääritilanteessa jopa ampuma-asein, on aivan äärimmäisen ja ensiarvoisen tärkeää, että tätä väkivallan käyttöä on säädelty todella tarkoin. Siksi tämän väkivaltamonopolin käyttäjille on myös lailla asetettu korostettu neutraaliusvelvollisuus, siis yllä mainittu, lakiinkin kirjattu käyttäytymisvelvoite. Jos tietyllä ryhmällä on laillinen oikeus ampua kansalaisia kohti, on ensiarvoisen tärkeää, ettei kukaan joudu ajattelemaan, että joutui ammutuksi väärän ihonvärinsä vuoksi. Jo pelkkä epäilys tästä on omiaan aiheuttamaan äärimmäisen vaikeita, yhteiskunnallisia väkivaltakierteitä, joista esimerkiksi Yhdysvallat on hyvä esimerkki. Suomessa tämä on onneksi ainakin näihin päiviin asti hyvin pitkälti vältetty.

Kun kyse on nimenomaan koetusta tasapuolisuudesta, ei ole lainkaan merkityksetöntä, mitä poliisi puhuu.

Poliisilla on kyllä sananvapaus, mutta poliisin väkivaltamonopoliaseman vuoksi poliisin sananvapautta on rajoitettu jopa enemmän kuin vaikkapa sotilaiden (sotilaiden sananvapaudesta ks. esim. James Mashirin blogikirjoitukset). Kärjistäen voisi sanoa, että vaikka sotilaalta voidaan jopa odottaa tietynlaista epäluuloisuutta ulkomaalaisia kohtaan, poliisin täytyy poikkeuksetta olla puolueeton ja myös vaikuttaa puolueettomalta.

Juridisesti kyse on nähdäkseni tästä:

 1. Koska poliisilla on sananvapaus, poliisit voivat kyllä keskenään jauhaa rasistista paskaa, niin kauan kuin he eivät riko rikoslain asettamia rajoja. Näin siksi, että jos poliisi puhuu poliisille, tämä ei voi vaarantaa kansalaisten luottamusta poliisiin.
 2. Koska poliisin sananvapautta on kuitenkin rajoitettu, poliisi ei voi julkisesti sanoa kaikkia niitä juttuja, joita poliisit voivat toisilleen sananvapauden turvin sanoa.
 3. Jos poliisin rasistisesti motivoituneet yksityiskeskustelut tulevat kuitenkin ilmi, poliisi joutuu vastaamaan asiasta kuin olisi tuonut ne alunperinkin julki. ”Ne oli tarkoitettu poliisin sisäisiksi keskusteluiksi, ei julkisuuteen” voidaan kyllä ottaa huomioon rangaistusta mitattaessa, mutta syyllisyyttä ne eivät poista. Jos poliisin kirjoittelut ovat vaarantaneet luottamuksen poliisiin, sitten ne ovat, eikä ”yksityinen motiivi” nähdäkseni muuta asiaa.

Asiassa tulee myös erottaa useita eri normien ja paheksuttavuuden tasoja:

 1. Kun poliisi joutuu vastaamaan julkisista tai julkisiksi tulleista rasistista möläytyksistään, olemme lain tasolla.
 2. Kun poliisiesimies puuttuu alaistensa rasistisesti motivoituneisiin juttuihin poliisin taukohuoneessa, kyse on työnjohdon tasosta (koska poliisin kesken käydyt keskustelut eivät voi vaikuttaa ihmisten kuvaan poliisista – esimiehellä on kuitenkin työnjohdollinen velvollisuus pyrkiä ehkäisemään rasististen asenteiden syntyä poliisissa)
 3. Jos poliisit juttelevat rasistisia juttuja keskenään, se ei ole lain kannalta ongelma, vaikka moraalisesti se onkin tuomittavaa.

Mitä voimme tästä päätellä?

Poliisin FB-ryhmän keskustelut olivat tarkoitettu vain poliisin keskuuteen. Tällöin edes rasistisesti motivoituneet keskustelut eivät lähtökohtaisesti olleet ainakaan poliisin lakiin perustuvan käyttäytymisvelvollisuuden vastaisia, koska yleisöön kuului vain poliiseja. Rasistisia juttuja jauhaneet poliisit ovat kuitenkin ottaneet riskin siitä, että jutut vuotavat. Nyt riski on toteutunut ja jutut vuotaneet. Tässä tilanteessa näkisin, että rasistisia juttuja jauhaneiden poliisien toiminta tutkitaan ja käsitellään viime kädessä tuomioistuimessa, kuten kuuluukin.

On vain ja ainoastaan hyvä asia, että ryhmän sisältö vuodettiin julkisuuteen. Vaikka mahdolliset tuomiot eivät varmasti rasismia asenteen tasolla lopetakaan, se toivottavasti antanee opetuksen siitä, että poliisilla on kuin onkin velvollisuus toimia tietyllä tavalla. Jos haluat jauhaa rasistista paskaa, niin ehkä se kannattaa sitten tehdä esimerkiksi partiokaverin kanssa partioidessa eikä välineessä, johon jää kirjallinen jälki. Tietysti parasta olisi, jos rasistisia asenteita ei ilmenisi poliisissa ollenkaan.

6 kommenttia

 1. lol   •  

  On hyvä ettei ensihoitajilla ja ruumiinavaajilla ole vastaavaa pakotetta jättää käyttämättä hyvinkin mustaa huumoria, koska se on tapa millä he hoitavat äärimmäisen stressaavaa työtään.
  Ja poliisien kommentteja lukeneena on kyseessä aika selkeästi tästä, todennäköisesti kyseinen longplayn artikkeli ei tehnyt mitään muuta kuin lisäsi ihmisten stressaantumista niin poliisissa ja väestössä.

  • Jussi Kari   •     Kirjoittaja

   lol: Kiitos kommentista! Olet aivan oikeassa – todennäköisesti ainakin osa ryhmän rasistisiksi tulkittavista kommenteista on ollut nimenomaan vitsejä, joita ei ole tarkoitettukaan vakavasti otettaviksi. Rankka työ, rankat huvit – näinhän se on.

   Toisaalta kun ryhmään on jaettu myös MV:n artikkeleita, niin jotenkin minun on vaikea uskoa, että nämä olisivat pelkästään vitsinä jaettuja…

   Lopulta ei kuitenkaan ole kyse siitä, mikä osuus jutuista on ollut vitsejä ja mikä ei, nyt kun ne ovat tulleet julkisuuteen – ne joka tapauksessa aiheuttavat epäilyksen siitä, että poliisi ei ole tasapuolinen. Tämä siitä huolimatta, että täysin objektiivista poliisia ei varmasti ole olemassa (samoin kuten ei ole olemassa täysin objektiivista ihmistä yleensäkään).

   Mitään ”velvoitetta” olla käyttämättä mustaa huumoria ei ole, mutta tällöin tulee pitää huolta siitä, etteivät jutut vuoda ryhmän ulkopuolelle. Ja tässä nimenomaan poliisilla on korostettu velvollisuus antaa kuva tasapuolisuudesta, sillä heillä on oikeus ampua ihmisiä. Ensihoitajilla ja ruumiinavaajilla ei ole.

   • Joku Tolkku   •  

    Jussi: ”Toisaalta kun ryhmään on jaettu myös MV:n artikkeleita, niin jotenkin minun on vaikea uskoa, että nämä olisivat pelkästään vitsinä jaettuja”

    Onko MV-lehden artikkeli lähtökohtaisesti – sisältöä tutkimatta – jotenkin rikollinen tai rasistinen?

    Sellaisen vaikutelman ainakin Jussi Karin kommentista saa. Että pelkästään MV-lehteen viittaminen on suurikin rikos.

    Mitenkään MV-lehteä puolustelematta, tai edes sitä säännöllisesti lukevana (ei, en lue säännöllisesti, saatan joskus lukea jos on hyvä linkki), olen kuitenkin lehden sisältöön satunnaisesti tutustunut.

    Siellä on ihan laidasta laitaan artikkeleita. Osa on silkkaa paskaa, osa hakkaa journalistiselta tasoltaan Hesarin ja Ylen surkeimmat kötöstykset.

 2. TimoK   •  

  Kiitos asiallisesta kirjoituksesta!
  Minua jäi kuitenkin vaivaamaan, että et käsitellyt esim Long Playn julkisuuteen nostamia kuvakaappauksia näistä väitetyistä rasistisista viesteistä. Siis niin, että onko niissä todellisuudessa rasismia, vai väitetäänkö vain.

  Vaikuttaa nimittäin siltä, että julkisessa keskustelussa on termeistä rasismi, vihapuhe ja ei-maahanmuuttomyönteinen näkemys tulleet synonyymeiksi toisilleen. Valitettavasti.

  On harmillista, että Long Playn julkisuuteen nostama väite ”rasismin rehottamisesta” on otettu ikäänkuin totuutena – en nimittäin ole juurikaan nähnyt väitettä tarkastellun kriittisesti.

  Muuten olen kyllä samaa mieltä kanssasi: mikäli poliisi tavataan ns housut kintuissa toimimassa velvollisuukiensa yms vastaisesti, niin tottakait se pitää käsitellä. Ja hyvin pitääkin käsitellä.

  • Joku Tolkku   •  

   Kuvakaappauskaan ei sitten automaattisesti ole mikään vedenpitävä todiste.

   Vaikka kovin usein, ainakaan vielä, emme ole törmänneet manipuloituihin ”todisteisiin”, pitää tämä mahdollisuus muistaa eikä ottaa kuvakaappauksia automaattisesti 100% totuudensisältävinä.

   Mielipiteiden kiivautta – ja siten oletettavasti intoa jopa likaisiin konsteihin – näyttää esiintyvän niin Suomen Sisun rasisteissa kuin Rasmuksen suvakeissakin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.