Viiden kohdan opas stalkkerin karkotukseen

Vainoaminen eli kansankielellä stalkkaus on toimintaa, jossa jotakuta toistuvasti seurataan, uhkaillaan tai tarkkaillaan jollain tavalla. Stalkkaus voi myös olla toistuvia yhteydenottoja, jotka ovat usein uhkaavia tai seksuaalissävytteisiä. Stalkkausta harjoittavat kaikki sukupuolet, mutta useimmiten uhrina on nainen (n. 75 % tapauksista). Usein tekijänä on ex-kumppani, mutta ”salaiset ihailijat” ja muut väkisintutustujat ovat myös tyypillisiä stalkkereita.

Usein stalkkaus aiheuttaa kohteessaan ahdistusta tai pelkoa. Lainsäätäjä onkin katsonut, ettei kenenkään täydy sietää sellaista toimintaa. Vainoaminen on ollut rikos (Rikoslaki (39/1889) 25:7 a §) vuoden 2014 alusta alkaen, mutta ihan liian harva tuntuu olevan pykälästä tietoinen.

Mitä stalkkauksen uhri voi tehdä?

Jos olet (netti)stalkkauksen tai muun vainoamisen uhri, sinulla on pari vaihtoehtoa. Voit toki olla täysin hiljaa ja välittämättä stalkkerista – vainoaja voi hyvinkin jättää sinut rauhaan, jos huomaa, ettei saa sinulta mitään huomiota. Mutta entä jos niin ei tapahdu? Tai jos et vain halua sietää jatkuvia yhteydenottoja?

Siinä tapauksessa toimi seuraavasti:

 1. Dokumentoi. Ota stalkkaajan viestit talteen. Ota kuvakaappauksia viesteistä. Mikäli mahdollista, huolehdi siitä, että niissä näkyy lähetyspäivä ja -aika. Skannaa kirjeet, valokuvaa kukkalähetykset ja vastaavat. Pidä päiväkirjaa siitä, miten ja millä tavoin vainoajasi on yrittänyt tavoittaa sinua tai mitä vainoaja on tehnyt. Tämä on oleellista erityisesti, jos kyse on vaikkapa seuraamisesta tai tarkkailusta, jota on vaikea havaita.
 2. Pyri tunnistamaan stalkkaaja. Useimmissa tapauksissa uhri tuntee vainoajansa. Tällöin saatat jo tietää tai sinulla on ainakin vahva epäilys siitä, kuka vainoajasi on. Jos henkilö on tuntematon, ota ylös stalkkerin käyttämät sähköpostiosoitteet, somepalveluiden profiilinimet, puhelinnumerot jne. Jos et pysty tunnistamaan stalkkeria, ei se mitään. Sitten se jää poliisin tehtäväksi.
 3. Jos vain uskallat, kiellä tekijää jatkamasta. Vainoajalle kannattaa lähettää lyhyt ja yksiselkoinen viesti, jossa ilmoitat, a) ettet halua olla hänen kanssaan tekemisissä, b) pidät hänen yhteydenottojaan tai muita tekojaan asiattomina ja ahdistavina sekä c) kiellät häntä jatkamasta yhteydenottoja. Esimerkiksi: ”Kiitos yhteydenotosta, mutta en halua jutella kanssasi ja koen yhteydenottosi asiattomina ja ahdistavina. Älä ota minuun jatkossa yhteyttä.” Tallenna lähettämäsi viesti – taas mielellään niin, että siinä näkyy päivämäärä ja kellonaika.
 4. Jos mahdollista, estä vainoajan yhteydenotot. Jos uskallat, käytä esimerkiksi Facebookin tai muiden sosiaalisten medioiden blokkaustoimintoja. Laita puhelimesta estot päälle. Dokumentoi tämä päiväkirjaan. Jos stalkkeri kiertää estot esim. luomalla uusia profiileja, tallenna nämäkin viestit. Muistuta kieltäneesi henkilöä ottamasta yhteyttä. Voit myös kertoa, että vainoaminen on Suomen lain mukaan rikos.
 5. Tee poliisille rikosilmoitus tai tutkintapyyntö. Kun sinulla on mielestäsi tarpeeksi materiaalia (kuukausi tai pari on varmasti tarpeeksi, varsinkin jos yhteydenottoja on ollut useita), ota pinkasta kopio poliisia varten, marssi poliisin luo ja kerro, että haluat tehdä rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön vainoamisesta. Anna todisteet poliisille.

Bonusvinkki: kun tallennat todisteita, ota niistä myös varmuuskopioita. Älä säilytä ainoita kopioita tietokoneellasi, vaan ota myös kopio muistitikulle ja laita se jonnekin varmaan paikkaan talteen. Anna kopio todisteista vaikkapa kaverillesi säilytettäväksi.

Jossain vaiheessa poliisi kutsuu sinut kuulusteluihin. Kuulustelussa ei kannata etkä asianaomistajana myöskään saa valehdella, mutta sinulla on täysi vapaus kertoa asia omalta kannaltasi. Vainoamisen tunnusmerkistö ei edellytä, että olisit itse kokenut ahdistusta tai pelkoa, mutta tapaus on tietysti selvempi, jos sinua on ahdistanut tai pelottanut. Älä siis vähättele ahdistustasi tai pelkoasi! Kuulustelussa saa käyttää omaa lakimiestä ja jos harkitset lakimiehen hankkimista, ota lakimies mukaan jo kuulusteluihin.

Muista: lainsäätäjä on kriminalisoinut vainoamisen juuri siksi, että lainsäätäjä on katsonut sen tarpeeksi suureksi oikeudenloukkaukseksi. Sinun ei tarvitse sietää sitä, että joudut jatkuvasti rikoksen kohteeksi. Sinun ei myöskään tarvitse sääliä vainoajaa yhtään enempää kuin muutakaan rikollista.

Mitä vainoaminen on lain mukaan?

Tarkalleen ottaen pykälässä sanotaan näin:

”Rikoslaki 25 luku 7 a §: Vainoaminen: Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vainoamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Ensimmäisenä ehtona rikoksen täyttymiselle on tapahtumien toistuvuus. Toistuvuudelle ei ole annettu laissa tai sen esitöissä tarkempaa määritelmää, mutta usein tästä ei olekaan epäselvyyttä – vainoaminen kestää helposti kuukausia tai jopa vuosia.

Toiseksi vainoaminen voi tapahtua uhkaamalla, seuraamalla, tarkkailemalla, ottamalla yhteyttä tai ”muulla näihin rinnastettavalla tavalla”. Usein näidenkään täyttymisestä ei ole epäselvyyttä. Niissä tapauksissa, mitä minulle on tullut vastaan, on kyse ollut nimenomaan yhteydenotoista, mutta tapoja on useampia. ”Muulla näihin rinnastettavalla tavalla” tarkoittaa, että muukin toiminta voidaan katsoa vainoamiseksi.

Kolmanneksi vainoamisen tulee olla oikeudetonta. ”Oikeudeton” on juristinkielinen ilmaus, joka tarkoittaa, ettei henkilöllä ole laillista tai muuta oikeuttua intressiä yhteydenotoilleen. Tällainen oikeutettu intressi voi olla vaikka velkojan toistuvat yhteydenotot tai ex-puolison yhteydenotot tapauksessa, jossa on tarpeen sopia esimerkiksi avioeroon liittyvästä osituksesta tai lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta.

Neljänneksi teon tulee ”olla omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta”. ”On omiaan” on jälleen juristinkielinen ilmaus: se tarkoittaa, että senkaltaisesta toiminnasta yleensä seuraa pelkoa tai ahdistusta. Se, että uhri on kovanahkainen, ei siis tee vainoamisesta yhtään hyväksyttävämpää.

Vainoamisen toteutuminen ei edellytä, että uhri käskisi tai pyytäisi vainoajaansa lopettamaan yhteydenotot. Hiljaisuus voi olla uhrin tapa yrittää saada stalkkeri lopettamaan yhteydenotot. Jos vainoaja vaikuttaa väkivaltaiselta tai muuten aggressiiviselta, kohde voi myös yksinkertaisesti pelätä vainoajaansa niin paljon, ettei uskalla kieltää tätä. Toisaalta voitaneen olettaa, että vähemmän aggressiivisessa stalkkauksessa kohteen kiellon merkitys kasvaa. Myös esimerkiksi tilien blokkaaminen esim. sosiaalisessa mediassa on melko selvä viesti siitä, ettei tahdo toisen yhteydenottoja.

Lain esitöissä myös mainitaan, että sinänsä positiivisetkin toimet voivat olla vainoamista. Vainoamisen ei siis edellytetä olevan aggressiivista, vaan myös vaikkapa kukkalähetykset, runojen lähettäminen tms. voivat olla vainoamista. Se, milloin niin on, riippuu olosuhteista.

Uskon ja toivon, että kun tietoisuus vainoamisen rikollisuudesta leviää, se vähenee. Sillä välin täytyy turvautua valtion tarjoamiin oikeussuojakeinoihin.

10 kommenttia

 1. Je   •  

  Ongelma on monesti ettei dokumentaatio ole mahdollista tai että aluksi provosoitumaton kohde ei usko asian vakavuutta jolloin poliiseille asia vietäessä herää kysymys miksi näin. Toinen todellinen ongelma on poliisin haluttomuus ja kyvyttömyys toimia erityisesti jos kyseessä on naisen harjoittama vaino. Kolmas suuri ongelma on naisten taipumus pyrkiä kääntämään todellinen tilanne päälaelleen ja esittää uhria johon poliisi kyllä reagoi pelastjakompleksinsa nojalla automaattisesti. Neljäs valtava ongelma on asian käsittelyn hitaus. Jollei selkeää näyttöä ole, poliisi yksinkertaisesti hiljenee asian kuoliaaksi mikäli ei välitöntä väkivallan uhkaa. Viides suuri ongelma on seksuaalista yhteiset syytökset, kunnianloukkaukseen vertautuvat teot ym jotka leviävät sosiaalisessa piirissä kuin itsestään jonka seurauksena provosoitumatta pysytellyt kohde saa leiman. Suurin ongelma lopulta on ettei asian mahdolliset seuraukset milloinkaan kohtaa uhrin kohtaaminen vaikeuksien kanssa.

  10+ vuotta jatkuneen vainon ja poliisin ammattitaidottomuuden kokeneena,

 2. piinattu ja vainottu   •  

  Minua on naapuri vainonnut jo 8kk.Hän kävelee tunnetilojeni mukaan.Provosoi ja ärsyttää koko ajan ja kaikin tavoin.
  Yötä päivää.Kyttäsi aluksi 3kk ja keksi, mikä ärsyttää.Aloitti kovaäänisen kävelyn.Olin kävellyt turvakengät jalassa, kun en tiennyt, että kuuluu naspuriin.Siitä sai kimmokkeen.Aluksi oli bähäistä.Nyt koko ajan.Kun reagoin, rauhottuu.
  Mulla on hieno sukunimi.Vainoaja on Rantanen.
  Heti, kun saan silmät auki, alkaa kävely.
  Kun reagoin, Rantanen on hetken hiljaa.
  Kun teen jotain omaa, alkaa häirintä.
  Tätä kestää niin kauan, kun olen hereillä.
  Se kyttäs, vihastui ja alkoi matkia.
  Jos olen iloinen, metelöinti on tosi kovaa
  Se tekee tätä, koska kävely kuuluu ulos asti, missä on muita talon asukkaita.Kuulevat, mitä tekee.
  Rantanen etsii kunnioitusta ja arvostusta.
  Kun sukunimeni laitettiin oveen ja ilmotustaululle, kiusaaminen tuli fyysistä.
  Nyt Rantanen on hiljaa.Se kyttää tunnetilaani.
  Edelliset naapurini olivat ihan hulluja.Rantanen on kohta samaa tasoa.
  Koko ajan häiriköi.
  Pitää huomioida.Naurattaa kavereitaan.Vahvistuu.
  Lyö minua alas.
  Olen 60v.Rantanen varmaan nuorempi.Kukaan ei puutu.Yllyttävät tuota yhtä.Huutavat pihalla öisin.Kannustavat tuota kaikin tavoin.
  Mitään en voi tehdä.
  Poliisi sanoi, että se on kerrostaloelämää.
  Isännöitsijää nauratti.Jotkut miehet nyökkäävät.
  Siskoni puolusti Rantasta ja syytti minua.
  Koko ajan häiriköi.Nyt on hiljaa, kun kirjotan.
  Joskus kuuluu, että puhuu kovaan ääneen naapurista.
  Kerran se soitti 24/7 musiikkia kovaanääneen, kun tajusi, että tunnen musiikkia.
  24/7 musiikki huusi asunnossa.
  Varastooni murtauduttiin ja se sotkettiin täysin.Se näytti nätiltä.
  Läheinen päiväkoti kyttäsi minua.
  On ollut mielenkiintoinen vastaanotto Vantaalla.
  Rantanen tekee kaikkensa, että suuttuisin.
  Kerran innoissani taputin jalkaani kolme kertaa.Nyt se on Rantasen tavamerkki.
  Koska häiriinnyn tuosta metelöinnistä, se ei lopeta koskaan!

 3. Maukuu   •  

  Mun kohdalla eräs ihminen on rakastunut minuun. Luulee edelleen että halusin muuta kuin olla hänen ystävänsä.

  Erehdyin olemaan kiltti ja ystävällinen hänelle kun hänellä oli vaikeeta.

  Soittelee mulle mutta onneks oon saanu estetty niin ettei puhelut pääse läpi.

  Koska ei saa mua kiinni niin luuhaa mun kotini lähellä, ja oman turvallisuuden takaamiseksi joudun sietää häntä.

  Tiedän todellakin että hän on väkivaltainen, kun on humalassa ja silloin kun näen ulkona valehtelen että mulla on kiire kun en uskalla sanoa etten halua häntä nähdä…

  Välttelen niin paljon kun vain voin.

  En halua liikkua ulkona samaan aikaan kun hän…

  Kehoni reagoi kun näen hänet humalassa niin että mua alkaa oksettaa ja mun tekee mieli vain mennä pesulle koska mulle tulee saastunutta ja likainen olo.

  En tule ikinä unohtamaan mitä mulle tapahtui. En ikinä ja kehoni muistaa aina.

 4. Maukuu   •  

  Mun kohdalla eräs ihminen on rakastunut minuun. Luulee edelleen että halusin muuta kuin olla hänen ystävänsä.

  Erehdyin olemaan kiltti ja ystävällinen hänelle kun hänellä oli vaikeeta.

  Soittelee mulle mutta onneks oon saanu estetty niin ettei puhelut pääse läpi.

  Koska ei saa mua kiinni niin luuhaa mun kotini lähellä, ja oman turvallisuuden takaamiseksi joudun sietää häntä.

  Tiedän todellakin että hän on väkivaltainen, kun on humalassa ja silloin kun näen ulkona valehtelen että mulla on kiire kun en uskalla sanoa etten halua häntä nähdä…

  Välttelen niin paljon kun vain voin.

  En halua liikkua ulkona samaan aikaan kun hän…

  Kehoni reagoi kun näen hänet humalassa niin että mua alkaa oksettaa ja mun tekee mieli vain mennä pesulle koska mulle tulee saastunutta ja likainen olo.

  En tule ikinä unohtamaan mitä mulle tapahtui. En ikinä ja kehoni muistaa aina.

  En voi näin elää koska en halua aina pelätä.

 5. Ella   •  

  Mun vainoaja tulee vastaan, kun oon bussipysäkillä. Se hullu kiertää kuin hai laivaa siinä ympärillä, ajelee mun ohi 3kin kertaa edes takaisin. Eli käytännössä vähän kuin ajaa ympyrää siinä. Aina samaan aikaan se äijä tulee joka aamu siihen. On varmaan jokin noin 50-60.v ukko. Onneksi pysäkki on vilkkaalla alueella ja sairaalan edessä. Huomasin sen sattumalta, kun aloin miettiä että justhan se ukko ajoi mun ohi ja mitä hittoa, ajaa toiseen kertaan 5 min sisällä mun ohitse uudestaan. Sitten aloin tutkia asiaa, niin joka aamu sama toistuu. Onneksi nyt on loma, niin ei tarvitse nähdä. Pahinta kun en tiedä mitä sen päässä liikkuu tai mitä tietää mun kulkemisista.

 6. Hanna Lahtinen   •  

  Mun ex- poikaystävä on vainonnut mua nyt kohta vuoden. Alkuun koitti saada mua takaisin monta kuukautta. Lähetteli viestejä taukoamatta. Yhtenä lauantaina tuli 300 viestiä ja siinä kohtaa lopetin laskemisen.Saman päivänä oli soittanut mun työnantajalle ja valehdellut musta asioita sille. Syynä tähän oli se, että en ollut vastannut 10 tuntiin hänen viesteihin. Uhkaili mua jatkuvasti sillä, että laittaa musta otettuja kuvia ja tietoja julkiseksi. Ja itseasiassa julkaisikin instassa musta ilman lupaa kuvia. Uhkasi soitella mun vanhemille ja otti mun lapset juttuihinsa mukaan. Siis puheen tasolla. Pian alkoi haukkuminen. Sain päivittäin viestejä, jossa mut haukuttiin ulkoisesti käyden kaikki ruumiin osat läpi, sitten haukuttiin henkinen puoli. Olin huora ja hullu jamitänäitänyton. Maailman paskin äiti olin myös. Koitin saada viestit loppumaan olemalla ensin ystävällinen, sitten vihainen. Sitten estin hänet kaikista suunnista. Mikään ei auttanut. Luotiin valeprofiileja, otettiin prepaid-liittymiä ja läheteltiin sähköposteja. Nyt olen luovuttanut enkä enää koita estää.
  Viestejä tulee nykyään 1-2 viikon välein ja ovat sävyltään erittäin negatiivisia, haukkuvia, kontrolloivia, arvostelevia, pilkkaavia jne. Kerralla voi tulla 20-300 viestiä, puolen päivän aikana.

  Olen miettinyt poliisille ilmoittamista mutta täyttyykö tässä vainoamisen perusteet? Olen pyytänyt kyseistä ihmistä lukuisia kertoja lopettamaan viestien lähettelyn ja jättänyt viesteihin vastaamatta. Mikään ei auta.

 7. löysäsolmu   •  

  Hanna Lahtinen, täyttyy. Mene poliisin puheille ja tee rikosilmoitus. Se ei kuitenkaan takaa seuraamuksia, valitettavasti.

  Kysymykseni vainoamiseen liittyen on: mitä jos vainoajana on yhteisö? Toimintatapana ostrakismi eli sosiaalinen eristäminen, aiheettomat rikosilmoitukset, mustamaalaus, luvatta kuvattujen materiaalien levittäminen. En pääse käsiksi ja siten tallentamaan todistusaineistoa mm. Facebookista, jossa tiedän juttua levitetyn ja varmaan jo poistetun. Ahdistusta ja pelkoa liittyy jo ulos menemiseen, kuka tahansa voi tulla solvaamaan ja/tai edessä käyttäytyy ystävällisesti ja takana levittää kaiken sanomani minua vastaan.

 8. Siikanen   •  

  Kaikeen Tarvitaan Kaksi Osa Puolta Jos Tilanne Jatkuu Anna Olla Älä Vastaa Sillä Sitä Se Odottaa Ja Jos Vastaat Se on polttoainetta Stalkkerille sillä Jos Ett Vastaa Niin stalkkerille Tulee Hätä Housuun Ja Alkaa kelailla Onko Numero Vaihtunut Ja Miten Saan Sen Tulee Ehkä Muutakin Ajateltavaa Kuin Uhrin Kiusaaminen. Älä Anna Paskan Pilata Elämää Jatka Eteen Päin Vaikkakin Se on Hiton Vaikeeta.

 9. maria olkkola   •  

  Rääkkäystä suunnilleen 10 vuotta. Asunnon poissaollessani käytöä, tavaroiden rajatonta ryöstelyä ja stalkkausta. Suorittajana kaksi yliopiston historian opiskelijaa. Lopputyönään esittivät minulta ryöstämänsä työt. Eikä se siihen loppunut. Professorinsa julkaisi tässä keväällä vuosi sitten kirjan pitkälti minun tutkimusteni perusteella. En voinut olla nauramatta katkerasti asialle. Nyttemmin kaksikko vain hakee kaiken tarvitsemansa asunnostani. Muuttihan toinen heistä perässäni sijoittuen suoraa alapuolelleni asumaan. Lisää keinoja ym saaneet ammattimaisesti toimineelta toisen aviopuolisolta, jota on vankilallakin rankaistu. Silti julkisessa virassa, tosin taidepuolella.

 10. Piritta   •  

  stalkkausongelma
  Olen kohteena ollut jo monta kuukautta.
  Ensin en osannut asian etenemistä ja osallisina mukana olevien uhkaavia sanoja ehkä ymmärtää, että ne ovatkin alkaneet näkyä myös vähitellen, yksi kerrallaan käytännössä tekoina, jotka ovat kohdistuneet minuun ja selkeästi ne ovat aiheuttaneet harmia ja välillä tekijät ovat väijyneet ja tehneet jonkun uuden ”pilan” kaupungilla käydessäni asioilla.
  Olen huomannut että yksityisyydestäni minun on seuraamisestani johtuen vaikeaa pitää huolta niin kuin mitä ennen vainoamiseni alkamista, tunsin voivani ylläpitää sitä.
  Myös asuinpaikassani olen ihmetellyt ihmisten uteliaisuutta mutta samaan aikaan ehkä heidän etäisyytensä pitämistä ja heidän jonkinlaiseen omaan ”ryhmään” kuulumistansa.
  En itse ole juuri kiinnostunut seuraamaan toisten elämää. Miksi niin tekisin?, kun on omissa asioissani minulla ihan tarpeeksi haasteita ja myös niitä haluan muutenkin vaikka olisi harrastukset aina vuorollaan sellaisia ”välttämättömästi” listalla lojuvien asioiden jälkeen.
  Olen tuntenut ahdistusta ja huolta siitä, että viime aikoina kohtaamillani ihmisillä ovat tekojensa seuraukset ehkä tiedossa huonosti tai he eivät tunne eritystä vastuuta käyttäytymisestään.
  En kuulu facebookiin tai ole ollut muissa verkostoissa. Mutta sensijaan olen tarkistanut viranomaiselta tietojani, mutta hän sanoi, että niissä ei näkynyt mitään poikkeavaa.
  Nettipoliisi voisi nähdä, tarkemmin katsoen, jos jotain muita asioita netissä on kirjoitettu tai tehty esim väittämiä, jotka ovat ehkä tekaistuja ja liittymättömiä todenperäisiin asioihin.
  Väittämiin olisi ehkä helpompi perustaa tapahtumista ilmoittaminen niiden tutkimista varten.
  Tekijöitä voi olla tällä hetkellä vielä haastavaa saada näkyviin muista teoistaan.
  Tiedän kyllä tapahtumien alusta asti kaksi samaa henkilöä, joiden yhteyden ottamisensa haluan päättyvän.
  Luulen, että heille on jäänyt ajatus ja toive, että olisin jotenkin kuuliaisempi heidän vahvoille mielipiteilleen kuin mitä mitä olen velvoitettu nykyisin ilman mitään vapaaehtoista yhteydenpitoa heihin.
  Toivon muiden mielipiteitä,
  jos joku neuvo vaikka on ollut joskus tärkeä mikä voisi vaikuttaa tämänkaltaisten asioiden kulkuun sekä niiden välttämiseen.
  Kiitos, että jos tällaisia tapahtumia voisi rajoittaa, ja että ne eivät yleistyisi Suomessa näin voimakkailla ilmiön piirteillä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.